Đối tác đồng hành

GGB Gesellschaft zur ganzheitlichen Bildung gGmbH Sachsen

GGB hoạt động các nhà trẻ, tập trung vào giáo dục mầm non. Hầu hết các cơ sở đều dạy ngoại ngữ, là sự chuẩn bị lý tưởng để được ghi danh tại bất kỳ Trường tiểu học quốc tế nào của chúng tôi trong mạng lưới SIS
Đi đến trang chủ của GGB

Saxony International School – Carl Hahn
gemeinnützige GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 2
08371 Glauchau
Germany
Phone +49 3763 7773-300
Fax +49 3763 7773-333
info@saxony-international-school.de

Saxony International School – Carl Hahn
gemeinnützige GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 2
08371 Glauchau
Germany
Phone +49 3763 7773-300
Fax +49 3763 7773-333
info@saxony-international-school.de

SIS Logo & GGB Logo

© Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Sachsen

Top-Link
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok