Hội đồng Cố vấn Học tập

Hội đồng cố vấn học tập của Saxony International School được thành lập vào tháng 6 năm 2012 với nhiệm vụ hỗ trợ và tư vấn cho ban giám hiệu của SIS về mặt khái niệm, tổ chức, pháp luật, khoa học và tài chính. Hội đồng cố vấn tự nguyện bao gồm những người tiêu biểu hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục, kinh doanh, nghiên cứu, chính trị, tiếp thị, tài chính, luật pháp và quan hệ công chúng. Trọng tâm hoạt động của Hội đồng là xây dựng quan hệ đối tác với các công ty và tổ chức cũng như sự hình thành các mạng lưới ở cấp quốc gia và quốc tế. Ngoài ra, công tác nghiên cứu các chương trình cấp vốn, tài trợ, quan hệ công chúng về nghiệp vụ, và chuẩn bị các dự án trong tương lai, quan điểm và cơ cấu lãnh đạo là những chủ điểm quan trọng trong hoạt động của Hội đồng.

Quyền Giám đốc Điều hành của Hội đồng Cố vấn Học tập:
Tiến sĩ Y khoa Carina Pilling, Cán bộ Y tê Quận Zwickau

 

Chủ tịch của Hội đồng Cố vấn Khoa học:
Matthias Wissmann, Chủ tịch Hiệp hội Ngành Ô tô Đức (VDA), cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Liên bang và cựu Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Liên bang

 

Thành viên của Hội đồng Cố vấn Học tập:

  • Giáo sư Tiến sỹ , Tiến sỹ Danh dự Kiêm nhiệm Carl H. Hahn, cựu Giám đốc Điều hành của VW, cùng tên với mạng lưới SIS
  • Torsten Wetzel, Sparkasse Chemnitz
  • Tiến sĩ Joachim Lamla, Kaufm. Giám đốc Điều hành Porsche Leipzig GmbH
  • Rüdiger School, Giám đốc Điều hành SIS / GGB
  • Giáo sư Tiến sỹ Y khoa Phục hồi chức năng Peter Warnke, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Phòng khám Paracelsus Zwickau

 

Phỏng vấn Tiến sỹ Pilling và Tiến sỹ Lamla

Saxony International School – Carl Hahn
gemeinnützige GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 2
08371 Glauchau
Germany
Phone +49 3763 7773-300
Fax +49 3763 7773-333
info@saxony-international-school.de

Saxony International School – Carl Hahn
gemeinnützige GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 2
08371 Glauchau
Germany
Phone +49 3763 7773-300
Fax +49 3763 7773-333
info@saxony-international-school.de

SIS Logo & GGB Logo

© Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Sachsen

Top-Link
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok