Ghi danh/tuyển sinh

Quý vị có thể tìm thấy các mẫu đơn xin ứng tuyển vào các trường ở định dạng PDF tại đây. Vui lòng chọn mẫu đơn của trường mà Quý vị muốn học. Vui lòng điền đầy đủ và gửi trực tiếp đến trường. Các mẫu đơn hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Đức. Chúng tôi đang tiến hành dịch các mẫu đơn sang ngôn ngữ khác.

Tải xuống mẫu đơn

Saxony International School – Carl Hahn
gemeinnützige GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 2
08371 Glauchau
Germany
Phone +49 3763 7773-300
Fax +49 3763 7773-333
info@saxony-international-school.de

Saxony International School – Carl Hahn
gemeinnützige GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 2
08371 Glauchau
Germany
Phone +49 3763 7773-300
Fax +49 3763 7773-333
info@saxony-international-school.de

SIS Logo & GGB Logo

© Saxony International School – Carl Hahn gGmbH Sachsen

Top-Link
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok