Trang chủ / Tin tức

Cập nhật

Giáo dục mầm non như một công thức để thành công

Giáo sư Carl Hahn đến thăm các cơ sở giáo dục SIS. Giáo dục được coi là chìa khóa thành công ở Đức. Càng sớm càng tốt.

Chúng tôi cần anh.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của chúng tôi với một tiện ích mở rộng tạo ra một bản dịch tự động bằng cách sử dụng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.