Trang chủ / Tin tức

Trao đổi kinh nghiệm quốc tế

Hợp tác giáo dục, chuyển giao kiến thức và mạng lưới trên toàn thế giới làm cho SIS trở thành một đối tác mạnh mẽ.

Với quan điểm hướng tới thế giới toàn cầu hóa và một châu Âu thống nhất, chúng tôi thúc đẩy một loạt các biện pháp và dự án liên văn hóa, định hướng châu Âu. Bằng cách này, chúng tôi củng cố ý tưởng châu Âu, truyền đạt kiến thức về Liên minh châu Âu và minh họa các cơ hội và khả năng do EU cung cấp.

Chúng tôi cần anh.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của chúng tôi với một tiện ích mở rộng tạo ra một bản dịch tự động bằng cách sử dụng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.