Trang chủ / Tin tức

Cập nhật

Ngày mở cửa 2024

Những ngày mở cửa sẽ diễn ra vào mùa xuân (tháng Giêng - tháng Ba) năm 2024 tại các trường học của chúng tôi. Các ngày cá nhân có thể được tìm thấy ở đây.

Chúng tôi cần anh.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của chúng tôi với một tiện ích mở rộng tạo ra một bản dịch tự động bằng cách sử dụng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.