Trang chủ / Tin tức

Doanh nghiệp
của năm 2019

Trường Quốc tế Saxony là một trong 5 trường hàng đầu "Doanh nhân của năm 2019 của Sachsen".

Video clip

Chúng tôi cần anh.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của chúng tôi với một tiện ích mở rộng tạo ra một bản dịch tự động bằng cách sử dụng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.