Trang chủ / Tin tức

Doanh nghiệp
của năm 2021

Trường Quốc tế Saxony nhận giải thưởng đặc biệt "Focus X - Nhà quản lý cơ hội tốt nhất"

Đóng góp cho lễ trao giải

Các trường học hàng đầu kỹ thuật số

Chúng tôi cần anh.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của chúng tôi với một tiện ích mở rộng tạo ra một bản dịch tự động bằng cách sử dụng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.