Trang chủ / Tin tức

Nhiệm vụ không gian

"Sứ mệnh không gian" của chúng tôi tại các Trường Quốc tế ở Reinsdorf là khoa học thuần túy. Bằng một chuyến bay bình lưu, chúng tôi đã làm cho khoa học tự nhiên trở nên sống động.
Nó có phải là một con chim? Nó có phải là một chiếc máy bay? Không, nó là một khinh khí cầu tầng bình lưu từ các Trường Quốc tế ở Reinsdorf!

Chúng tôi cần anh.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của chúng tôi với một tiện ích mở rộng tạo ra một bản dịch tự động bằng cách sử dụng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.