Domů / Rodiče

Potřebujeme vás:
Jako rodiče!

Závazek

Ve školách SIS nabízíme rámec, který dobrá škola potřebuje: kulturu vysokého učení, dobré mravy, kooperativní partnerství, vysoce kvalifikovaný a motivovaný pedagogický personál, místnosti, které vás zvou k pobytu a nabídky, které podporují učení.

Ale dobrá škola vás také potřebuje, protože velký význam rodičovské práce ve škole byl znovu a znovu prokázán ve vědeckých studiích: Rodiče, kteří se podílejí na školním životě, ukazují svému dítěti, že se zajímají o jeho každodenní život, a tak vyjadřují své uznání za jeho životní svět a také za práci učitelů.

Podpořte nás prosím svým neustálým zájmem o proces učení a otevřeným okem, uchem a srdcem pro starosti a potřeby vašeho dítěte. Pomozte pedagogickým pracovníkům s problémy a konflikty prostřednictvím férovosti a ochoty mluvit a zapojit se do školních akcí a třídních výletů nebo dokonce tím, že se stanete členem rady rodičů nebo podpůrného sdružení jedné z našich škol.

Potřebujeme vás

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme s rozšířením, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.