Domů / Blog

SIS eponym
Prof. Dr. Carl H. Hahn
umírá ve věku
96 let

S velkým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí prof. Dr. Carla H. Hahna.

"S Carlem Hahnem, Saskou mezinárodní školou – Carl Hahn gGmbH ztrácí nejen blízkého přítele a společníka, ale také svého oddaného jmenovce a brilantního vzdělávacího vizionáře. Prof. Hahn se již mnoho let angažuje zejména v oblasti předškolního vzdělávání. Kromě toho prokázal vynikající služby úzkému spojení mezi vědou a průmyslem s naší vzdělávací sítí," říká Rüdiger School a oceňuje Hahnovo velké odhodlání. "Mezeru, kterou zanechal náš vážený profesor Hahn, je obtížné doplnit. To, co zůstává, je intimní pouto a úcta ke kosmopolitnímu kohoutovi. Jeho motto: Mým oborem je svět – bude i nadále provázet naši vzdělávací práci. Celý tým Saské mezinárodní školy – Carl Hahn se hluboce sklání před jeho životním dílem a uctí jeho památku," říká School.

Odpočívejte v pokoji, drahý profesore Hahne.

Potřebujeme vás

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme s rozšířením, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.