Strona główna / Blog

Imiennik SIS
Prof. dr Carl H. Hahn
zmarł w wieku
96 lat

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr Carla H. Hahna.

"Z Carlem Hahnem, Saxony International School - Carl Hahn gGmbH nie tylko traci bliskiego przyjaciela i towarzysza, ale także swojego oddanego imiennika i genialnego wizjonera edukacyjnego. Przez wiele lat prof. Hahn był szczególnie zaangażowany w dziedzinę edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto oddał on wybitne usługi w zakresie ścisłego powiązania nauki i biznesu z naszą siecią edukacyjną", powiedział Rüdiger School, wyrażając uznanie dla wielkiego zaangażowania Hahna. "Luka, którą pozostawia po sobie nasz wielce szanowny prof. Hahn, jest trudna do wypełnienia. Pozostaje intymna więź i szacunek dla kosmopolitycznego Hahna. Jego motto: Moją dziedziną jest świat - będzie nadal towarzyszyć naszej pracy wychowawczej. Cały zespół Saxony International School - Carl Hahn głęboko kłania się dziełu jego życia i będzie czcił jego pamięć - mówi School.

Spoczywaj w pokoju, drogi profesorze Hahn.

Potrzebujemy Cię

Różnorodność językowa

Nasze strony internetowe tłumaczymy za pomocą rozszerzenia, które tworzy automatyczne tłumaczenie przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania.

Z tego powodu nie możemy zagwarantować idealnego i bezbłędnego tłumaczenia.