Strona główna / Szkoły partnerskie

Nasze szkoły partnerskie

Wymiana międzynarodowa

Tutaj nauka wykracza poza granice kraju. Nasze międzynarodowe partnerstwa łączą kultury i tworzą unikalne projekty edukacyjne. Wymiany studenckie tworzą niezapomniane chwile, a znajomi tworzą więzi, które trwają przez całe życie.

Ogólnoświatowe partnerstwa

SIS Kair Zachód

W fascynującej metropolii Kairu z dumą prezentujemy naszą szkołę partnerską SIS Cairo West. Jest to pierwsza szkoła SIS za granicą i uczy według tego samego systemu, co nasze szkoły SIS w Niemczech. Tutaj nie tylko organizujemy ekscytujące wymiany uczniów i wycieczki, ale także inspirującą współpracę między naszymi pracownikami. Nasze partnerstwo wykracza poza sale lekcyjne i tworzy przestrzeń do interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń.

BCCIS w Kairze

Wspólnie z naszą szkołą partnerską "British Columbia Canadian International School" w Kairze od 2017 roku prowadzimy międzyszkolną wymianę uczniów. Mogą w niej uczestniczyć uczniowie od klasy 7. Oprócz intensywnej nauki języka w szkole goszczącej, a także w rodzinie goszczącej, istnieje wiele dobrych powodów dla tej zorientowanej na edukację wymiany uczniów. Doświadczenie rodziny goszczącej pozwala na głębokie zanurzenie się w obcej kulturze, któremu towarzyszy możliwość nawiązania nowych przyjaźni i poznania z bliska tradycji i festiwali specyficznych dla danego kraju. Jednocześnie oferuje możliwość zastanowienia się nad własną tożsamością i pochodzeniem oraz zakwestionowania osobistych wartości. Wyzwania związane z integracją z międzynarodowym systemem szkolnym i integracją z grupą klasową dostosowaną do wieku - na przykład w Międzynarodowej Szkole Kanadyjskiej - uzupełniają to wzbogacające doświadczenie.

Niemiecka Szkoła Europejska w Manili

Wspólnie z naszą szkołą partnerską "German European School Manila" w Manili prowadzimy wymianę uczniów w regularnych odstępach czasu. Mogą w niej uczestniczyć uczniowie ze wszystkich szkół SIS. Wspieramy również różne projekty w Manili. Między innymi projekt społeczny "budowa studni" został wsparty przez pana Christopha Grandta (GESM) darowiznami pieniężnymi.

Szkoła Sandhurst w Londynie

IOM wraz z Sandhurst uruchomiły projekt "VR w klasie - londyńska wyprawa" w ramach programu Erasmus+. Wspólnie z dwoma nauczycielami z każdej szkoły, projekt został zaplanowany i uruchomiony przy pomocy kilku szkoleń, np. z Google Expeditions i Etwinning.

Szkoła partnerska Strakonice

Wspólnie z naszą szkołą partnerską Základni škola Provážská w Strakonicach w Czechach prowadzimy program wymiany uczniów od 2015 roku. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie od klasy 7. Projekt ma na celu wspieranie i dalszy rozwój międzykulturowości i wielojęzyczności wśród uczniów. Językiem komunikacji podczas wymiany jest angielski. Ponadto wymiana uczniów promuje umiejętności społeczne, takie jak otwartość, tolerancja, szacunek dla różnic, praca zespołowa i elastyczność. Ponadto (dalej) rozwijana jest świadomość innych kultur.

Szkoła partnerska na Węgrzech

Od roku szkolnego 2015/2016 nasza Międzynarodowa Szkoła Średnia w Neukirchen prowadzi ekscytującą wymianę uczniów z Gimnazjum w Tamasi na Węgrzech. Uczniowie klas 7 mają możliwość uczestniczenia w projekcie. Projekt ma na celu wspieranie i rozwijanie międzykulturowości i wielojęzyczności uczniów. Podczas wymiany uczniowie poznają geograficzne, historyczne i kulturowe szczegóły regionu goszczącego Tamasi. Wymiana oferuje wiele interesujących zajęć, w tym wycieczkę z przewodnikiem po mieście Tamasi, wycieczkę do Budapesztu i wycieczkę nad jezioro Balaton w Siofok. Uczniowie mają również okazję poznać kulturę i życie na Węgrzech z pierwszej ręki. Obejmuje to wspólne działania, takie jak robienie naleśników z rodzinami goszczącymi, pokazy węgierskich tańców ludowych w autentycznych strojach i wizyty na typowych cotygodniowych targach. Wymiana ta zapewnia uczniom wzbogacające doświadczenie międzykulturowe i głębsze zrozumienie Węgier.

Szkoła partnerska Kutno

W ramach partnerstwa pomiędzy powiatem lipskim a polskim powiatem kutnowskim nawiązana została współpraca partnerska pomiędzy Międzynarodowym Gimnazjum w Geithain a Gimnazjum w Kutnie. Wspólnie ze szkołą partnerską prowadzimy wymianę uczniów w każdym roku szkolnym. Skupiamy się na wymianie międzykulturowej, wzajemnym poznawaniu się i edukacji językowej uczniów. Podczas tygodnia wymiany uczniowie zawsze mieszkają u rodzin goszczących. Zarówno Saksończycy, jak i Polacy zawsze cieszyli się wielką gościnnością rodzin goszczących. Wymiana jest wspierana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Szkoła partnerska Veitshöchheim

W ramach partnerstwa miast Geithain i Veitshöchheim w Dolnej Frankonii, gimnazja z obu miast zdecydowały się na współpracę i owocną dla obu stron wymianę. Uczniowie obu szkół mogą co miesiąc rozwiązywać trudną łamigłówkę i brać udział w wewnętrznym konkursie szkolnym "Problem Miesiąca".

Potrzebujemy Cię

Różnorodność językowa

Nasze strony internetowe tłumaczymy za pomocą rozszerzenia, które tworzy automatyczne tłumaczenie przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania.

Z tego powodu nie możemy zagwarantować idealnego i bezbłędnego tłumaczenia.