Strona główna / Deklaracja misji

Misja Międzynarodowej Szkoły Saksońskiej

Idea założycielska

Niemcy, kraj idei i innowacji, potęga gospodarcza, będą w stanie utrzymać wysoki standard życia i utrzymać się na arenie międzynarodowej tylko wtedy, gdy wykwalifikowani pracownicy jutra będą w stanie sprostać wymaganiom postępującej globalizacji.

A gdzie indziej, jeśli nie w sprawnie działającym systemie edukacji, w dobrej szkole, możemy sprawić, że następne pokolenie, młodzi ludzie, będą w przyszłości przygotowani w sensie przystosowania do zmieniających się wymagań życia zawodowego. W oparciu o to przekonanie i w kontekście szybko zmieniających się okoliczności po zmianie ustroju w 1989 r. Rüdiger School i dr Horst Jähnert założyli w 2003 r. Europejską Szkołę Podstawową w Glauchau: Nowy typ szkoły, która z jednej strony miała być przyszłościowa, kosmopolityczna, zorientowana na naukę języków obcych i dostosowana do rosnących wyzwań świata pracy. Z drugiej strony ważną rolę na lekcjach miały odgrywać wartości i normy.

Sukces pierwszej szkoły potwierdził słuszność jej założycieli i w latach 2005-2009 powstały kolejne szkoły - w lipcu 2009 r. powstała Saxony International School, a wszystkie istniejące szkoły zostały przeniesione do SIS. Wreszcie 17 sierpnia tego samego roku uroczyście nadano patronowi szkoły imię Carla Hahna, znanego automobilisty, kosmopolity i rodowitego mieszkańca Chemnitz.

To jest to, za czym się opowiadamy

Saxony International School - Carl Hahn gGmbH, we współpracy z GGB Gesellschaft zur ganzheitlichen Bildung gGmbH, jest stale rozwijającą się instytucją edukacyjną w Wolnym Kraju Związkowym Saksonia.

W oparciu o koncepcje odnoszące międzynarodowe sukcesy i zorientowane na saksońskie programy nauczania oferujemy ciągły, holistyczny program edukacyjny, który rozpoczyna się już w młodym wieku. Filarami naszej koncepcji edukacyjnej są solidna wiedza przedmiotowa, znajomość języków obcych, mediów i biznesu, umiejętności społeczne oraz orientacja na wartości i normy naszego społeczeństwa.

Nasza misja: Edukacja dla życia!

W instytucjach należących do SIS-Bildungsverbund ludzie są zaangażowani we wnoszenie swoich mocnych stron, umiejętności zawodowych i doświadczenia w codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą.

Szkoły należące do sieci SIS to miejsca, w których zdobywanie wiedzy na najwyższym poziomie odbywa się w małych klasach i dzięki indywidualnemu wsparciu. Duch pracy zespołowej i miła atmosfera w szkole przyczyniają się do trwałego sukcesu w nauce. Najnowsze odkrycia naukowe są zawsze uwzględniane w metodach nauczania. Wysoką jakość nauczania w naszych szkołach zapewnia regularne dokształcanie nauczycieli w zakresie nauk przedmiotowych i metodyczno-dydaktycznych.

Chcemy, aby lekcje stały się impulsem do uczenia się przez całe życie. Procesy uczenia się są zatem zaprojektowane w taki sposób, aby treści nie były przyswajane w sposób bierny, lecz aktywnie, samodzielnie i twórczo. Przywiązujemy dużą wagę do indywidualnego, dostosowanego do wieku i sekwencyjnego nauczania wiedzy i umiejętności. W naszych szkołach nosi się mundurki szkolne, ponieważ uważamy, że jest to ważne, by podkreślić to, co nas łączy, i zapobiec wykluczeniu.

Nasza wizja: Naszym polem jest świat!

W naszych instytucjach edukacyjnych chcemy, w duchu naszego imiennika Carla Hahna, uczynić młodych ludzi silnymi dla ciągle rosnącego i zmieniającego się świata.

Jesteśmy przekonani, że każdy uczeń ma prawo do dobrego nauczania i musi być rozwijany, wzmacniany i wspierany w rozumieniu całościowej osobowości. Kładziemy nacisk na holistyczne uczenie się z głową, sercem i ręką, chcemy, aby każdy uczeń rozwinął w sobie gotowość do wzięcia odpowiedzialności za siebie i innych, a tym samym był w stanie stanąć w obronie sprawiedliwości społecznej w naszym społeczeństwie oraz uczciwie i niezależnie pracować. Za podstawę naszych działań uznajemy wzajemny szacunek, otwartość, respekt, autorefleksję, umiejętność pracy w zespole oraz rozwijanie empatii, tolerancji i wartości społecznych. W naszych działaniach kierujemy się również myśleniem globalnym i świadomością zrównoważonego rozwoju.

Potrzebujemy Cię

Różnorodność językowa

Nasze strony internetowe tłumaczymy za pomocą rozszerzenia, które tworzy automatyczne tłumaczenie przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania.

Z tego powodu nie możemy zagwarantować idealnego i bezbłędnego tłumaczenia.